Co warto wiedzieć o kotłach Ecodesigne?

Co warto wiedzieć o kotłach Ecodesigne?

Co warto wiedzieć o kotłach Ecodesigne?

Kotły na paliwo stałe możemy oceniać pod naprawdę różnymi względami, jednak decydującą rolę odgrywają dwa bardzo ważne kryteria. Pierwsze dotyczy poziomu emisyjności, natomiast drugie dotyczy sprawności energetycznej takiego kotła. Od prawie 20 lat o te dwa parametry toczy się zaciekła walka, która aktualnie została zwieńczona certyfikatem Ecodesign.

Co to jest Ecodesigne?

Od 1 stycznia 2020 roku na rynek zostały wprowadzone tylko kotły, które są zgodne z zasadami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Bowiem nakładają one na kotły dwa razy większe wymagania, dotyczące emisyjności oraz sprawności energetycznej niż w przypadku pozostałych kotłów. Zmiana, którą wprowadza ze sobą Ecodesign polega przede wszystkim na tym, że podczas przyznawania klasy danemu urządzeniu uwzględnia się jednocześnie niską emisyjność oraz wysoką sprawność energetyczną podczas całego okresu grzewczego. Ecodesign uwzględnia fakt, że przez większość czasu kocioł pracuje na względnie niskich obrotach, jak i rzadko osiąga swoją moc nominalną i to całość jego pracy powinna podlegać ocenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem kotła Ecodesigne, to zapoznaj się z oferta firmy Kotły – Mocek – kocioł ecodesigne dotacja.