Nifty – najważniejsze informacje

Nifty – najważniejsze informacje

Nifty - najważniejsze informacje

Nieinwazyjny test prenatalny znany też jako test lub badanie Nifty to badanie genetyczne, które można wykonać będąc w ciąży. Pozwala na określenie, czy możemy mówić o ryzyku trisomii płodu, a tym samym daje odpowiedź choćby na pytanie o to, czy jest on zagrożony zespołem Downa. Dzięki jego przeprowadzeniu można wykryć także niektóre zespoły mikrodelecyjne, a także uzyskać odpowiedź na pytanie o to, jaka będzie płeć mającego przyjść na świat dziecka.

Badanie Nifty nie jest inwazyjne, a materiał genetyczny dziecka jest izolowany z krwi obwodowej ciężarnej. Jego analiza wykorzystuje techniki sekwencjonowania, a ponieważ ono samo przypomina klasyczne pobieranie krwi, nie ma też mowy o ryzyku infekcji wewnątrzmacicznej. Można je wykonać już w dziesiątym tygodniu ciąży, warto jednak pamiętać o tym, że wyniki badania nie są dostępne natychmiast. Okres oczekiwania na nie wynosi około dziesięciu dni od momentu pobrania krwi. Sam wyniki jest posiadany wyłącznie przez diagnostę laboratoryjnego z odpowiednimi uprawnieniami.