Co warto wiedzieć o kotłach Ecodesigne?

Co warto wiedzieć o kotłach Ecodesigne?

Kotły na paliwo stałe możemy oceniać pod naprawdę różnymi względami, jednak decydującą rolę odgrywają dwa bardzo ważne kryteria. Pierwsze dotyczy poziomu emisyjności, natomiast drugie dotyczy sprawności energetycznej takiego kotła. Od prawie 20 lat o te dwa parametry toczy się zaciekła walka, która aktualnie została zwieńczona certyfikatem Ecodesign.